Banner

Sở Y tế kiểm tra cuối năm 2019: Bệnh viện Đa khoa tỉnh xếp loại xuất sắc trong thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm

(Cập nhật: 11/12/2019)

Ngày 11/12, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng các cán bộ, chuyên viên Sở Y tế và đại diện các bệnh viện lớn trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra cuối năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện, Ths.Bs Đặng Thị Thúy – Phó Giám đốc Bệnh viện, Bs CKII Nguyễn Huy Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện, Bs CKII Vũ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các trưởng phó khoa, phòng có mặt phục vụ đoàn kiểm tra.


Ths. Bs Trịnh Văn Manh - Giám đốc Bệnh viện báo cáo kết quả về công tác hoạt động của Bệnh viện ĐK tỉnh năm 2019

Đoàn làm việc của Sở Y tế thực hiện kiểm tra Bệnh viện ở các nội dung, gồm: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và kết quả triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm; Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Kế hoạch số 1205/2019/KH-BYT về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Năm 2019, với sự quyết liệt và đồng bộ trong triển khai các giải pháp mang tính đột phá của ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của tỉnh và ngành y tế, tích cực tổ chức triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Cụ thể, bệnh viện đã tổ chức khám cho hơn 375 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho gần 48 nghìn lượt bệnh nhân; các chỉ tiêu về số ngày nội trú, thời gian điều trị trung bình đều giảm và thấp tương đương so với chỉ tiêu trung bình của cả nước. Bệnh viện tiếp tục duy trì thường quy các kỹ thuật cao, chuyên sâu và ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, đặc biệt là các kỹ thuật triển khai thuộc lĩnh vực ngoại khoa, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh... mang lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh. Đặc biệt đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác thường trực cấp cứu, phối hợp kịp thời với các đơn vị y tế trong toàn ngành cấp cứu nhiều trường hợp tai nạn nguy kịch, cứu sống thành công nhiều ca bệnh nặng, phức tạp ngay tại tuyến tỉnh. 


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tích cực nâng cao chất lượng bệnh viện, khẳng định thương hiệu, ghi lại dấu ấn trong lòng người bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cải tiến và chuyển giao công nghệ, góp phần rút ngắn thời gian, quy trình khám chữa bệnh; chú trọng duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh; triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa theo chủ trương của Bộ Y tế, thực hiện xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động chi thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của đơn vị; hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện; hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, thường xuyên hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; công tác nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao; công tác đoàn thể có nhiều kết quả tích cực...


Nhân viên y tế và bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện tham gia khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

Về kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động chung nên Ban lãnh đạo Bệnh viện cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã chủ động nghiên cứu và xây dựng giải pháp triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo và phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi khoa phòng, thực hiện phổ biến, quán triệt chủ trương cho cán bộ, nhân viên y tế để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm ngành đề ra.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đoàn kiểm tra đã có những ý kiến nhận xét đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể, đồng thời thực hiện tổng hợp và công bố kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh như sau:

- Điểm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm là 96,5/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

- Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gồm 83 tiêu chí) với tổng điểm là 361/391 điểm, điểm trung bình mỗi tiêu chí là 4,34. 

- Bảng điểm "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" đạt 97,28/100 điểm; Bảng điểm theo Kế hoạch 1205/2019/KH-BYT là 270,88/300 điểm.


Đoàn làm việc kiểm tra tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt được trong năm 2019. Bám sát chỉ đạo của tỉnh và của ngành, Ban Giám đốc Bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả kiểm tra được đánh giá cao nhất trong tất cả đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế Quảng Ninh. 

Là đơn vị tuyến cuối tỉnh, trụ cột chính trong mạng lưới hệ thống y tế của ngành, đồng chí đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Quảng Ninh thời gian tới cần khắc phục các hạn chế còn tồn tại và đưa ra giải pháp kịp thời nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, bệnh viện cần chú trọng một số vấn đề như: Xây dựng chiến lược thu hút, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nguồn nhân lực ở tất cả các đối tượng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của bệnh viện; tiếp tục chú trọng công tác quản lý chất lượng bệnh viện xuyên suốt từ lãnh đạo đến nhân viên y tế tại mỗi khoa, phòng; tuân thủ tốt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn phẫu thuật người bệnh, chủ động trong phòng ngừa các tai biến bằng hệ thống giám sát sự cố y khoa và nâng cao tính tự giác của cán bộ nhân viên y tế; thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mô hình quản trị khác biệt, tăng nguồn thu và tái cơ cấu nguồn thu để đảm bảo nguồn tài chính tự chủ; quan tâm đến công tác dược lâm sàng về sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, nhất là các quy định sử dụng kháng sinh trong bệnh viện; dành nguồn lực tài chính để duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, cải tạo dây chuyền công năng hoạt động phù hợp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng đề án "Bệnh viện thông minh"...


Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Thay mặt Bệnh viện, Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh lĩnh hội và tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra trong buổi làm việc. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngành y tế đặt ra trong giai đoạn mới./.

Phòng TT& HCQT

 

(Lượt đọc: 2378)

Tin tức liên quan

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ