Banner

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Cập nhật: 11/6/2018)

Ngày 11/06/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chính thức đưa vào sử dụng dịch vụ Hệ thống phát hành Hóa đơn điện tử.

- Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ vào Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính;

- Căn cứ vào Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ vào văn bản pháp luật khác có liên quan;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã ký kết với Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông chính thức đưa vào sử dụng dịch vụ Hệ thống phát hành Hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 11/06/2018.

Cụ thể, Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khi đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng sẽ có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua. Quá trình cung cấp hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo cho quý khách hàng được biết!

(Lượt đọc: 1173)

Tin tức liên quan

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh